Új tagok

Fotó Gyöngyi
Fotó Lamantin
Fotó Morton

 Kiemelt tagok
Fotó CéAnne
Fotó Gregory G.Ras
Fotó MiksaMan
Összes tag: 1796

Fórum

Vélemények, ötletek 03.17. 17:55  
Coffee Shop 09.28. 22:15  
Dreadlock 09.16. 21:24  

Új albumok

Joe Gibbs - Dub Serial
Bunny Lee - Creation of Dub
Zion Guide Crew - PayTime
King Tubby - The Roots of Dub
Lee Perry - Dub Blackboard Jungle
További albumok...

HirdetésekUPRISING
WINTER
EDITION
2015.11.20.
Pozsony

Szlovákia


Reggae Soul ajánló
Facebook event

Hivatalos oldal


Rasztafarianizmus

 

A RasztafarianizmusrólA Rasztafarianizmus pár szóban:


A rasztafari mozgalom 1930-as születését a jamaicai munkásosztálynak köszönheti. Létrejöttének hátterében a fekete lakosság politikai elnyomása, Bibliai próféciák egyedi értelmezése, illetve Marcus Mosiah Garvey tevékenysége, cikkei állnak. Mindezek mellett fontos állomás volt a Leonard Howell által létrehozott Pinnacle közösség, mely az első raszta csoport volt. A mozgalom kezdetben a feketék felsőbbrendűségét hirdette, ez azonban a különböző népcsoportok körében történő gyors terjedés következtében nagyrészt kikopott a célok közül, azonban máig fontos tényezője a nacionalizmus, a keresztény vallás és egy saját afrikai állam létrehozása.

Kezdetek, a Pinnacle közösség:


A Rasztafarianizmus kezdetének tekinthető az a 1930-tól 1933-ig tartó időszak, mikor Jamaica fővárosában, Kingstonba Leonard Howell megkezdte munkásságát. Howell élete során járt Afrikában a mai Ghána területén, ahol részt vett az Ashanti háborúban. Az Egyesült Államokban megismerkedett Marcus Garvey tevékenységével, azonban nem követte azt. 1934-ben szintén az államokban letartóztatták beszéde miatt, melyben a fekete felsőbbrendűséget hirdette. Két év kényszermunkát követően Jamaicán élt tovább. Létrehozta a Pinnacle közösséget, mely egy nehezen megközelíthető erdei közösség volt. Howell mintegy 1500 raszta vallású embert irányított itt. A közösség életében fontos szerepet töltött be a marihuána, melyet közösségi rituáléikon szívtak. Bevételeik is a marihuána eladásából származtak. Az első Pinnacle közösségnek egy rendőrségi razzia vetett véget. Miután módosították a Veszélyes Drogokra vonatkozó törvényeket 70 embert tartóztattak le és körülbelül 30-at börtönbe is zártak. Howell elmenekült, majd újraszervezte a közösséget. Ekkor kezdték először rasztásan hordani a hajukat a hívők. A rendőrség azonban 1954-ben megsemmisítette a közösséget, Howell pedig elmegyógyintézetbe került, miután kijelentette, hogy Haile Selassie helyett saját magát tekinti az egyetlen élő istennek. 1960-ban halt meg az intézet falain belül.

A furcsa „próféta” Marcus Garvey:


A rasztafariánus mozgalom alapgondolatait egy olyan ember fektette le, aki saját magát nem tartotta raszta vallásúnak. Mégis miért hiszik, hogy Garveytól indult mindez? Erre leginkább életpályája adhat nekünk választ.


Marcus Mosiah Garvey 1887. augusztus. 17-én született Jamaicában. 10 testvére közül csak egy nővére élte meg a felnőttkort. Garvey művelt ember volt, már fiatalon is sokat olvasott. Csatlakozott a Vissza Afrikába mozgalomhoz, ami által korán hírnévre tett szert. A Vissza Afrikába hatására több mozgalom jött létre, maga a rasztafarianizmus is ennek hatására szerveződött véglegesen mozgalommá. Garvey kiállt a feketék egyenjogúsága mellett, úgy vélte, hogy az ő feladatuk Afrika megmentése és a gyarmatosítás visszaszorítása. 1920-ban a New York Times-ban megjelent interjúban a következőket mondta: „Ha Európa az európaiaké, akkor Afrika a világ fekete népeié.” Miután Jamaicában nézetei ütköztek a vezetők álláspontjával, végül az Egyesült Államokban hozta létre az Universal Negro Improvement Association and African Communities League, röviden UNIA-ACL szervezetet 1923 szeptemberében. A szervezet napjainkban is működik több sikeresen megoldott problémával a háta mögött. Garvey ezek mellett újság- és könyvíró is volt. Cikkeiben, egyéb írásaiban is az egyenjogúságra hívja fel a figyelmet. Gyakran sajátosan értelmezett Bibliai vonatkozásokat használva. Garvey próféciái közül talán a legjelentősebb Haile Selassie császárrá választásának megjóslása volt: „Vessétek szemeteket Afrikára, ahol hamarosan egy fekete királyt koronáznak meg, mert a szabadulás közel”. Mindezekkel egyre közelebb sodródott az ekkor már bontakozó rasztafariánus vallás eszmerendszeréhez. Idősebb korában Black Star néven hajózási társaságot hozott létre, hogy legfontosabbnak tartott célját beteljesíthesse, miszerint a feketéket vissza kell juttatni Afrikába. Azonban nem sikerült gazdaságossá tenni a vállalkozást így végül tönkrement. Angliába költözött. Az az ember, aki szerény családba született, keresztény nevelést kapott, törekvéseivel elérte azt, hogy nevét minden raszta ismeri, akarata ellenére egy vallás prófétája lett.

Végül 1940.június.10-én úgy halt meg, hogy az egyik legnagyobb raszta volt, pedig ő sosem akart az lenni. Marcus Garvey megkapta a Jamaicai Nemzeti Hős Érdemrendet. A vörös- fekete-zöld UNIA zászlót ma, mint a Feketék Felszabadításnak Zászlóját használják. Az egész világban iskolákat, utcákat, utakat neveztek el róla. Halála után átszállították Jamaicában, ahol szobrot emeltek neki és máig nemzeti hősként tisztelik.

I.Haile Selassie, a fekete császár:1892. július. 23-án születik Ejersa Goro városában Rasz Tafari néven. 1916-ban dönti meg elődje Jaszu hatalmát, azonban csak 1930. november. 2-án koronázzák Etiópia 225. császárává. Nevét Haile Selassie-re változtatja, ezt követően hivatali címe: Ő császári felsége Hailé Szelasszié, Júda törzsének hódító Oroszlánja, az etióp királyok Királya és Isten választottja. Az 1955-ös Etióp alkotmány szerint ő Dávid leszármazottja, illetve Salamon király és Sába királyné örököse.


Uralkodása idején, az akkori szokásoknak megfelelőn Etiópiát saját birtokának tekintette, melyet egy nyilatkozata is bizonyít miszerint „Az uralkodó tudja, mi kell a népnek, de maga a nép ezt nem tudja”. Hatalmasságát bizonyítva és természetesen biztonsági okokat is szolgálva, csak meghajolva lehetett a közelébe menni, senki nem tekinthetett az arcára és nem fordíthattak Selassienek hátat. Nagy hangsúlyt fektetett a hadsereg fenntartására, Etiópia költségvetésének felét kapta a katonaság. Ennek ellenére 15 puccskísérlet zajlott uralkodása idején. Jóllehet Etiópia 1936-ig az egyetlen nem gyarmatosított afrikai állam volt, azonban ekkor Mussolini 5 évre elfoglalta az országot. Selassie külföldre menekül, majd angol közbenjárással kerül ismét hatalomra.

Fényűzésben élt, palotájában, ahol 1000 ember szolgálta ki, szinte minden, még a WC ülőke is aranyból volt. Kiszolgálása nem mindenkinek volt hálás feladat, amit Kapuścińsk a kor lengyel tudósítójának könyvéből tudhatunk meg: "Ez polgárháború. Ez ilyen. Leültem az ablak mellé - de ők rögtön: uram, üljön máshová, megláthatják az utcáról, így könnyen eltalálják. Jön egy autó, megáll, lövéseket hallani. Kik voltak - ezek vagy azok? És kik ezek és kicsodák azok, akik ellene vannak ezeknek, mert ezek támogatják amazokat? Az autó továbbmegy, ugatnak a kutyák. Addisz Abebában egész éjjel ugatnak a kutyák, kutyák városa ez, tele fajkutyákkal és elvadult, gubancos szőrű, férgektől és maláriától kínzott ebekkel. Fölöslegesen ismételgetik, hogy vigyázzak; hogy egyetlen címet vagy nevet, még az arcukat sem szabad leírnom, sem azt, hogy az illető magas vagy alacsony, sovány, milyen a homloka, a keze, a tekintete, a lába, a térde - már nincs ki előtt térdelniük. F.: Egy kis japán pincsi volt. Lulunak hívták. Joga volt a császári ágyban aludni. A különféle szertartások idején el-elszökött a császár térdéről, és az előkelőségek cipőjére pisilt. Az uraknak nem volt szabad megrezdülniük, semmiféle mozdulatot nem tehettek, amikor érezték a nedvességet a cipőjükben. Tisztem szerint az álldogáló uraságok között kellett járnom és letörölnöm a vizeletet a cipőjükről. Ehhez volt egy atlasz törlőrongyom. Ez volt a munkám tíz éven keresztül." Ebből a részletből kiderülhet számunkra, hogy a palota fényűzésével ellentétben, az országban korán sem békés állapotok uralkodtak, mégis Selassie korának előrehaladott uralkodója volt afrikai viszonylatban, hiszem ő volt az első külföldön járó Etióp császár, illetve elérte, hogy országát felvegyék egy nemzetközi szervezetbe.

Uralkodásával szemben jamaicai hívei szemében nem volt helye ellentmondásnak. Garvey jóslata utáni megkoronázását követően a raszta vallás Isteneként tisztelte őt, magát a hitet is Ras Tafari után nevezték el rasztafarianizmusnak. Tőle várták a feketék Afrikába történő visszatelepítését. Etiópiát sokan mennyországnak tartották a pokoli Jamaicával ellentétben. Maga a császár erről mit sem tudott egészen addig, amíg 1966-ban ellátogatott Jamaicába, ahol százezrek várták őt, mint az egyetlen élő messiást. Selassie azonban nem tartotta magát Istennek, viszont az emberek hitét sem akarta elvenni, így egyetlen nyilatkozatot sem adott az üggyel kapcsolatban. Ezzel pedig rengeteg ember szebb jövőbe vetett hitét, reményét hagyta meg.

Haile Selassie hatalmát végül Mengisztu dönti meg, melyet követően saját palotájának fogja lesz. Krónikus fojtogatásban hal meg 1975.augusztus. 27-én 83 évesen, holtestét a palota egyik toalettje mellett találják meg. Oroszlános gyűrűjét Bob Marleynek ajándékozzák. A raszták szerint bejárta a tökéletes életutat és most Zion hegyén várja, hogy ismét egyenlőség és béke legyen ember és ember között.

A mozgalom napjainkban:1930-as keletkezése óta sok mindenben változott a mozgalom. Ezek közül legjelentősebb a fehér ellenesség. Napjainkban leginkább a raszták a fekete és fehér ember közötti egyenlőségre törekednek, politikai, globalizációs problémák ellen küzdenek. Követendő céljuk a népek közötti béke létrehozására. Átalakult még a hazatérés gondolata Afrikába, amit manapság már csak elméleti szinten tartanak fontosnak.


Komoly irányadó életükben a Biblia, melynek olvasására saját szabályuk van, miszerint egy nap egy fejezetet szabad csak elolvasni, majd nap közben azon kell elmélkedni. Igaz, hogy így a Biblia elolvasása közel 3 és fél évbe telik, mégis ez által találhat rá minden raszta a saját igazságára, ez által élhet boldog, harmonikus, békés életet. Harmóniára törekednek a természettel is, közel élnek hozzá és bizonyos mértékben a marihuána fogyasztása is ezt a célt szolgálja, spirituális hatása mellett. Nővényi eredetű italokat isznak elsősorban teákat, illetve fűszer nélkül eszik ételeiket. A rasztafarianizmus gazdag szimbólumokban, mint például az oroszlán, mely Haile Selassiera utal. Fontos szerepet játszanak még az Etióp zászló színei, zöld a termékenység, a munka és a haladás szimbóluma, a sárga a reményé, az igazságé és az egyenlőségé, a vörös pedig az áldozathozatalé és a szabadságért és egyenlőségért vívott hősies harcé. Az Etióp zászlóban ugyan nem fellelhető, de fontos szín még a fekete mely Afrikára és a bőrszínre utal. Legfontosabb alkotóeleme talán a reggae zene, mely jelentős eredményeket ér el a vallás terjesztésében hatásos, mély gondolatokra ösztönző szövegeivel, illetve rendkívül ritmikus zenei alapjaival. Szövegek gyakran Babylonról szólnak, amely szintén az elnyomás, az egyenlőtlenség és minden rossz szimbóluma, mely ellen mentális küzdelmet hirdet a rasztafarianizmus.

Végül, amiről legegyszerűbben fel lehet ismerni egy rasztát? Természetesen a napjainkban egyre divatosabb raszta haj, esetleg erősebb arcszőrzet, mely szintén Júdea hódító oroszlánját hivatott jelképezni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az, aki nem így néz ki nem is igazi raszta, hiszen a hitét mindenkinek a szívében kell hordozni és az eszével kell felhasználnia azt.


Még egy gondolat, a Positive Vibes:


Fontos, mégis kevésbé ismert összetevője ez a raszta gondolkodásmódnak. Mit jelent pontosan? Egyszerű fordításban annyit, hogy pozitív vibráció. A lényege, hogy minden egyes embernek van egy szemmel ugyan nem látható, azonban érezhető kisugárzása, amit minden másik ember észrevesz, érez és hatással van a másikra. Ez annak köszönhető, hogy ez is egy bizonyos erő, ami minden emberben átalakul mást vált ki attól függően, hogy ő addig mit érzett. Bob Marley Positive Vibration című számában is erről énekel. Fontos dolog egy raszta életében ez, hiszen, ha az embernek rossz hangulata van, negatív vibrációi lesznek, amik könnyen elronthatják mások kedvét is és ez így gyűrűzhet sokáig, azonban fontos, hogy mindig hordozzunk magunkban pozitivitást és ne hagyjuk, hogy bármi rossz gyökeret verjen a lelkünkben. Ezzel pedig nem csak magunkon, hanem másokon is segíthetünk. Ezek talán az első kis lépések a felé, hogy az emberek ne menjenek el lehajtott fejjel komoran egymás mellett, de minden nagy dolog valami kicsiből alakul ki, így érdemes érte tenni, hogy, ha nem is az egész világra, de legalább a mellettünk élők életére legyünk pozitív hatással, és ha valakinek megadatik, hogy több emberhez szólhasson éljen ezzel a dologgal. Ne feledd, ha bemész reggel a boltba mosolyogj rá az eladóra, hátha ő is visszamosolyog, ha nem is rád,de a mögötted állóra biztosan.

Frissítések

Zenelejátszó

Three Teadies - Run Like Bolt
Mc Dreadface - Ráhangoló
Supa - True Man Roots Rock

Koncertek


 Kiemelt koncertek
További koncertek...

Leírások

Bob Marley
Dreadlock
Kannabisz
Dub történelem
Playing for Change
Rasztafarianizmus
Reggae


Programok

JUNIOR KELLY (Jam)
RIDDIM COLONY (H)
2015.11.16.
A38

Budapest

Reggae Soul ajánló
Facebook event


ÁLLANDÓ BULIKREGGAE SURVIVE - ROOTS ON 45
Drunken Tailor
Budapest

Facebook event

DUB VIBRATION
MÜSZI
Budapest


Facebook eventDANCEHALL MADNESS
Gödör Klub
Budapest

Facebook event
Társoldalak